Základní informace

Auto si dáme raději opravit v bratrancově autoservisu než u cizích lidí. A před medem ze supermarketu neznámého původu dáme přednost poctivému domácímu medu od dědečka ze Šumavy. Prostě jdeme tam, kde to známe a víme, že tady se můžeme spolehnout na lidi i na to, co dělají. My zaměstnanci skupiny Veolia jsme hrdí na svou práci a cítíme se jako jedna velká rodina. Proto je NAŠE ENERGIE od Veolie naše první volba. Je to přece elektřina, kterou sami vyrábíme.... a plyn můžeme mít rovnou pod jednou střechou.

Skupina Veolia v ČR doplňuje benefit dodávky elektrické energie pro všechny své zaměstnance a jejich rodiny i o dodávky plynu! Níže naleznete veškeré informace ohledně změny stávajícího dodavatele elektřiny i plynu, včetně aktuálního ceníku elektřiny i plynu pro rok 2018.
 

Vyplatí se mi elektřina od Veolie?

Srovnání je jednoduché. Cena za elektřinu je tvořena dvěma základními částmi: regulovanými položkami a neregulovanými položkami. Od regulovaných položek můžete automaticky odhlédnout, protože jsou neměnné, ať už budete u kteréhokoli obchodníka, jsou totiž dané státem.
Při porovnání pak pracuji s neregulovanou částí – tedy se silovou elektřinou, jejíž cenu určuje obchodník. V našem ceníku tyto položky naleznete úplně vpravo v modrém sloupci.

Neregulovaná část se skládá z měsíční fixní částky (u NAŠÍ ENERGIE je to 0 Kč) a ceny za odebranou jednotku energie.
Pokud byste chtěli vědět, kolik by konečná částka za elektřinu dělala u Vašeho odběru, stačí si vzít do ruky Vaše poslední vyúčtování a tužku. Jako příklad uvádíme fakturu z od ČEZ Prodeje:​

Faktura s vyznačenými údaji k porovnání
Velikost - 887.31 KB

  1. Nejprve zjistím, jakou jsem měl za 12 měsíců spotřebu, jakou mám sazbu a vyznačím si měsíční poplatek. Ve vzorové faktuře je naleznete zaznačeny.
  2. Otevřu si ceník NAŠÍ ENERGIE a vpravo v modrém sloupci naleznu ceny silové elektřiny pro mou sazbu.

Výpočet bude v tomto případě následující:

NAŠE ENERGIE: Ceny ČEZ: Úspora:
Měsíční plat: 12,193 měsíců x 0 Kč = 0 Kč 731,58 Kč 731,58 Kč
VT: spotřeba ve vysokém tarifu x cena z ceníku NAŠÍ ENERGIE v sazbě D25d
2,14 MWh x 1.250 Kč = 2.675 Kč
2.748,51 Kč 73,51 Kč
NT: spotřeba v nízkém tarifu x cena z ceníku NAŠÍ ENERGIE v sazbě D25d
2,775 MWh x 710 Kč = 1.970,25 Kč
2.111,08 Kč 140,83 Kč
Celkem = 4.645,25 Kč  5.591,17 Kč 945,92 Kč

Úspora celkem oproti ČEZ: 945,92 Kč bez DPH
Část faktury, kterou porovnáváme:

Naše rada: kromě cen je také vhodné srovnat dobu kontraktu (kontrakty na dobu určitou většinou nebývají tak výhodné, jak se můžou zdát) a pročíst pozorně všeobecné obchodní podmínky. U NAŠÍ ENERGIE Vám nehrozí žádné skryté poplatky ani nutnost hlídat nevýhodnou automatickou prolongaci. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou s možností kdykoliv smlouvu vypovědět s běžnou tříměsíční výpovědní dobou. 
 

Vyplatí se mi plyn od Veolie?

Srovnání je jednoduché. Cena za elektřinu je tvořena dvěma základními částmi: regulovanými položkami a neregulovanými položkami (u plynu cca 75-80 % celkové ceny). Od regulovaných položek můžete automaticky odhlédnout, protože jsou neměnné, ať už budete u kteréhokoli obchodníka, jsou totiž dané státem (jedná se o položky za distribuci a služby operátora trhu).
Při porovnání pak pracuji s neregulovanou částí – tedy s obchodní cenou za dodávku, jejíž výši určuje obchodník tržně. V našem ceníku tyto položky naleznete v modrém sloupci.

Výpočet úspory za plyn je ještě jednodušší než za elektřinu, protože u plynu neřešíte distribuční sazbu. Ostatní obchodníci mají ceny většinou závislé na odebraném množství jednotek, ale s NAŠÍ ENERGIÍ platíte nízkou cenu, i když odeberete málo. Stačí tedy porovnat obchodní cenu za 1 MWh a stálý měsíční poplatek.
Ve vzorové faktuře máte řádky k porovnání vyznačeny.
 

Výpočet bude v tomto případě následující:

NAŠE ENERGIE: Ceny vzorové faktury: Úspora:
Měsíční plat: 11,677 měsíců x 0 Kč = 0 Kč 1.401,29 Kč 1.401,29 Kč
Cena za komoditu: Roční spotřeba x cena z ceníku NAŠÍ ENERGIE
40,632 MWh x 620 Kč = 25.191,84 Kč
34.017,46 Kč 8.825,62 Kč
Celkem = 25.191,84 Kč  35.418,75 Kč 10.226,91 Kč

Úspora celkem oproti vzorové faktuře od Pražské plynárenské: 10.226,91 Kč bez DPH

 

​Základní informace o dodávce NAŠÍ ENERGIE

Rozšiřujeme benefit dodávek elektřiny zaměstnancům skupiny Veolia v ČR, a to za následujících podmínek: 

> nabídka je určena zaměstnancům skupiny Veolia v ČR (splnění této podmínky je vázáno na datum podpisu Smlouvy);
> zaměstnanci mohou přihlásit odběrná místa, která jsou psána na ně či na jejich příbuzné;
> v počtu maximálně 5 odběrných míst elektřiny a 5 odběrných míst plynu (v případě požadavku na více odběrných míst jsou žádosti posuzovány individuálně);
> rodinným příslušníkem se myslí příbuzní v řadě přímé i pobočné i osoby blízké dle NOZ (tedy i druh/družka, osoby sešvagřené atd.);
> zaměstnanec přebírá ručitelský závazek za své rodinné příslušníky;
> při ukončení pracovního poměru zaměstnance se uzavřené Smlouvy neruší;
> platby za elektřinu nebo plyn budou realizovány ze strany zákazníka pouze formou SIPO nebo inkasa z účtu;
> faktury i předpisy záloh budou zasílány na emailovou adresu zákazníka;
> komunikace s obchodníkem bude probíhat prostřednictvím personalistů, případné další dotazy budou zodpovězeny elektronicky;
> ceníky na následující roky budou zveřejňovány na webové stránce nase.energie.veolia.cz/zakladni-informace a budou odrážet aktuální vývoj na trhu s elektřinou a plynem;
> uzavřít lze pouze smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, resp. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu; obchodník nezajišťuje výkup přebytků elektřiny;

1. Vyplnění potřebných formulářů 
Klikněte na oblast našich stránek „Uzavřít smlouvu“ a stáhněte si potřebné formuláře.  
Vždy je třeba vyplnit objednávku, ve které uvedete všechna odběrná místa, která budete chtít přihlásit. Ke každému odběrnému místu je pak nutno připojit vlastní sérii dokumentů. Formuláře jsou ve formátu procesoru excel a je možné do nich vepisovat. Je nezbytné vyplnit formuláře ve všech kolonkách, např. dle údajů v poslední faktuře, kterou jste obdrželi od Vašeho stávajícího obchodníka. Číslo smlouvy ROD (registr odběratelů a dodavatelů) a číslo partnera ROD vyplní obchodník. V případě nejasností Vám s přípravou dokumentů pomůže personalista.
Pokud budete požadovat platbu prostřednictvím inkasa, je nutné v internetovém bankovnictví, nebo na kterékoli pobočce Vaší banky zřídit svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 43-7794950287/0100. Nemusíte se strachovat nechtěnou platbou, jednotlivé částky se nezačnou strhávat dříve, než od nás obdržíte předpis záloh. Variabilní symbol není třeba zadávat. Zde naleznete návod zřízení svolení k inkasu pro některé banky.
 
2. Výpověď smlouvy se stávajícím obchodníkem 
Výpověď smlouvy se stávajícím obchodníkem je nejvhodnější si zajistit osobně, a to tak, že podáte písemnou výpověď smlouvy (postupujete dle obchodních podmínek, které máte uvedeny ve smlouvě; převážně bývá uplatňována tříměsíční výpovědní lhůta). Stávajícímu dodavateli zašlete vyplněný formulář o ukončení smlouvy, který naleznete na jeho internetových stránkách, případně na jeho adresu zašlete Obecnou výpověď smlouvy, kterou si můžete stáhnout zde pro elektřinu a zde pro plyn.
Pokud na přepis obchodníka nespěcháte, výpověď za Vás vyřídíme dle našich časových možností.
 
3. Předání dokumentů na personální oddělení 
Potřebné dokumenty prosím odneste na Vaše personální oddělení nejpozději tři měsíce před ukončením dodávek elektřiny nebo plynu od stávajícího obchodníka. Personalista Vám je potvrdí a v případě nejasností poradí, jak postupovat. 
Jakmile dokumenty dorazí do naší kanceláře, zadministrujeme postupně změnu obchodníka. Po dobu, kdy běží výpovědi, Vás budeme kontaktovat pouze v případě nedostatků v dokumentech. Pokud bude vše v pořádku, obdržíte až podepsanou smlouvu v období kolem termínu začátku dodávek elektřiny nebo plynu.  
 
4. Zaslání Smlouvy Zákazníkovi 
Smlouva podepsaná obchodníkem bude zaslána poštou na adresu zaměstnance po kompletním dokončení procesu změny dodavatele (většinou je smlouva zasílána až k datu skutečného zahájení dodávek). V případě smlouvy uzavřené s rodinným příslušníkem zaměstnanec zajistí její předání dotyčnému.  
 
5. Zahájení dodávek NAŠÍ ENERGIE
První dodávky NAŠÍ ENERGIE mohou být zahájeny již první den po ukončení dodávek od původního obchodníka. Při změně dodavatele provádí distributor odečet stavů měřidla pro vystavení konečné faktury obvykle tzv. odhadem. Odhad nemusí vždy odpovídat skutečnosti, proto můžete kolem data převedení (doporučujeme rozmezí do 5 dní před zahájením dodávky NAŠÍ ENERGIE) provést samoodečet měřidla a tento stav nahlásit nám, nebo Vašemu stávajícímu obchodníkovi.

6. Zaslání předpisu záloh
Předpis záloh bude zákazníkovi zaslán na email uvedený ve smlouvě.

 

Ceníky elektřiny

Ceník 2019 včetně regulovaných poplatků
Velikost - 250.15 KB
Ceník 2018 včetně regulovaných poplatků
Velikost - 173.26 KB
Ceník 2017 včetně regulovaných poplatků
Velikost - 169.65 KB
Ceník 2016
Velikost - 144.17 KB
Ceník 2015
Velikost - 147.76 KB
Ceník 2014
Velikost - 163.83 KB

Ceníky plynu

Ceník 2019 - plyn
Velikost - 525.88 KB
Ceník 2018 - plyn
Velikost - 314.94 KB

Všeobecné obchodní podmínky - NAŠE ENERGIE

Všeobecné obchodní podmínky - ELEKTŘINA
Publikovány 2. 8. 2017 v 16:00 hod.
Velikost - 81.77 KB
 
Všeobecné obchodní podmínky - PLYN
Velikost - 551.09 KB

Další užitečné informace (složení ceny elektřiny, řešení sporů, kontrolní seznam evrop. spotřebitele, formuláře odstoupení od smlouvy)

Jak se vyznat v ceně elektřiny
Velikost - 383.05 KB

Poučení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Subjektem mimosoudního řešení sporů mezi Obchodníkem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, je Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz

Kontrolní seznam evropského spotřebitele
Kontrolní seznam evropského spotřebitele zveřejněný v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Formuláře odstoupení od smlouvy dle energetického zákona / občanského zákoníku
 

Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 11a odst. 3 EZ
Velikost - 31 KB
Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 11a odst. 5 EZ
Velikost - 34 KB
Formulář pro odstoupení od smlouvy dle par. 1829 OZ
Velikost - 28.5 KB