Uzavřít smlouvu

Gratulujeme k rozhodnutí přidat se k nám!

Benefit je určen pro zaměstnance skupiny Veolia v ČR, přičemž můžete přihlásit až 5 odběrných míst na elektřině a 5 odběrných míst na plynu. Pokud máte zájem přihlásit v rámci benefitu odběrná místa své rodiny, rádi s Vámi tato místa převedeme. Veškerá komunikace s personalisty či obchodníkem však musí probíhat prostřednictvím zaměstnance skupiny.

   1.

V prvním kroku je třeba vyplnit Objednávku za Vás, případně Vaše rodinné příslušníky.

(Upozorňujeme, že pouze tato objednávka je vždy vedena na jméno zaměstnance. Veškeré ostatní dokumenty musí být vyplněny na jméno osoby, která má na sebe napsané odběrné místo.)

OBJEDNÁVKA KE STAŽENÍ

Zároveň Vás požádáme o přípravu dokumentů potřebných k přihlášení daného odběrného místa k nám. 
Každé odběrné místo, které jste uvedli v objednávce, bude potřebovat samostatnou smlouvu a doprovodné dokumenty:

  1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny NEBO plynu k vytištění ve dvojím vyhotovení Smlouva pro elektřinu ke stažení (VZOR vyplněné smlouvy),
  Smlouva pro plyn ke stažení (VZOR vyplněné plynové smlouvy)
  2. Poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele, díky kterému můžeme zjistit Vaše odečtové období (pokud nemáte k dispozici poslední, může být i starší)
  3. Potvrzení o zřízení INKASO či Svolení k SIPO (stačí ofocený SIPO lístek, musí však být veden na jméno osoby, která uzavírá smlouvu)
  4. Kopie Vaší Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (je vhodná, ale ne úplně nutná)
  5. Akceptace výpovědi od stávajícího dodavatele (např. infomail) 

  (Stávajícímu dodavateli zašlete vyplněný formulář o ukončení smlouvy, který naleznete na jeho internetových stránkách, případně na jeho adresu zašlete Obecnou výpověď. Doporučujeme zjistit ze smlouvy se stávajícím dodavatelem náležitosti výpovědi a výpovědní lhůtu.)

  Zvláštní případy

  Pokud kupujete nemovitost od jiného majitele, odběrné místo zatím není přihlášeno k distribuční síti nebo preferujete dát nám plnou moc k vyřízení všech úkonů, rozklikněte prosím specifickou variantu níže: 

  Varianta pro maximální komfort, pokud na přepis nespěcháte

  Pokud na přepis nespěcháte a rádi byste, abychom zajistili výpověď u stávajícího dodavatele, můžete využít variantu, která Vám zajistí maximální komfort. Vše za Vás vyřídíme dle našich časových možností cca do 3 měsíců od zaevidování požadavku (pozn.: zde není zahrnuta výpovědní lhůta). Pro zajištění této varianty budeme potřebovat následující dokumenty:

  1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny NEBO plynu k vytištění ve dvojím vyhotovení Smlouva pro elektřinu ke stažení (VZOR vyplněné smlouvy),
  Smlouva pro plyn ke stažení (VZOR vyplněné plynové smlouvy)
  2. Poslední vyúčtování od stávajícího dodavatele (pokud nemáte k dispozici poslední, může být i starší)
  3. Potvrzení o zřízení INKASO či Svolení k SIPO (stačí ofocený SIPO lístek, musí však být veden na jméno osoby, která uzavírá smlouvu)
  4. Plná moc díky které můžeme podat výpověď vašemu současnému dodavateli Formulář ke stažení
  5. Kopie Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny NEBO plynu s Vaším současným dodavatelem, ze které budou patrné podmínky podání výpovědi.

  Stěhujete se?

  ...pokud je na odběrném místě momentálně přihlášena jiná osoba, budou pro přihlášení k dodávkám elektřiny nebo plynu na Vaše jméno potřebné následující dokumenty:

  1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny NEBO plynu k vytištění ve dvojím vyhotovení Smlouva pro elektřinu ke stažení (VZOR vyplněné smlouvy),
  Smlouva pro plyn ke stažení (VZOR vyplněné plynové smlouvy)
  2. Plná moc díky které můžeme podat Žádost o připojení k distribuční soustavě Formulář ke stažení
  3. Doklad o vztahu k nemovitosti, např. Výpis z Katastru nemovitostí, Nájemní smlouva, Kupní smlouva, apod.* (nutná je minimálně strana s identifikačními údaji a strana s podpisy)
  4. Potvrzení o zřízení INKASO či Svolení k SIPO (stačí ofocený SIPO lístek, musí však být veden na jméno osoby, která uzavírá smlouvu)
  5. Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě* (ke stažení na stránkách daného sitributora)
  6. Akceptace výpovědí stávajícího majitele - ( !!! stávající majitel musí podat výpověď u distributora* a svého obchodníka, pro přepis je nezbytné znát přesné datum výpovědí)
  7. Vhodná by byla také kopie vyúčtování posledního majitele pro zjištění odečtového období a oporu pro data ve smlouvě 
  * pozn.: pokud již máte na své jméno uzavřenou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, pak nám stačí její kopie a nemusíte již dodávat Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě, Doklad o vztahu k nemovitosti ani Akceptaci výpovědi smlouvy o připojení od stávajícího majitele u distributora)

  Jedná se o nově postavenou nemovitost?

  ...pokud se jedná o nové odběrné místo, jsme schopni Vám pomoci s přihlášením elektřiny. Plynu se tato služba netýká. Pro přihlášení k dodávkám elektřiny budou potřebné minimálně následující dokumenty:

  1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny k vytištění ve dvojím vyhotovení Formulář ke stažení
  2. Plná moc díky které můžeme podat Žádost o připojení k distribuční soustavě Formulář ke stažení
  3. Žádost o smlouvu o přípojení k distribuční soustavě* (ke stažení na stránkách daného sitributora)
  4. Kopie Revizní zprávy, která zaručuje, že Vaše nemovitost je připravená k odběru energií (pokud jste ji již nedodal distributorovi)
  5. Doklad o vztahu k nemovitosti, např. Výpis z Katastru nemovitostí, Nájemní smlouva, Kupní smlouva, apod.*
  6. Potvrzení o zřízení INKASO či Svolení k SIPO (stačí ofocený SIPO lístek, musí však být veden na jméno osoby, která uzavírá smlouvu)
  * pozn.: pokud již máte na své jméno uzavřenou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, pak nám stačí její kopie a nemusíte již dodávat Žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě ani Doklad o vztahu k nemovitosti)

   

     2.

  Potřebné dokumenty prosím odneste na Vaše personální oddělení, kde Vám je personalista potvrdí  a v případě nejasností poradí, jak postupovat.
  Jakmile dokumenty dorazí do naší kanceláře, zadministrujeme změnu obchodníka. Kontaktovat Vás budeme pouze v případě nedostatků v dokumentaci.
  Pokud se však bude jednat o složitější případy změny dodavatele (tedy včetně přepisu zákazníku na odběrném místě, změny ze stavebního odběru na trvalý, založení nového odběrného místa apod.), bude nutná Vaše aktivní spolupráce, abychom distributorovi dodali veškeré potřebné formuláře.

  Seznam kontaktních osob v jednotlivých společnostech

     3.  

  Smlouvu podepsanou obchodníkem odešleme na Vaši adresu po kompletním dokončení procesu změny dodavatele (většinou je smlouva zasílána až k datu skutečného zahájení dodávek). V případě, že se bude jednat o smlouvu Vašeho rodinného příslušníka, prosíme o zajištění jejího předání. 
  Rozpis záloh obdrží každý zákazník emailem.